Digitalizacija vezanega knjižnega gradiva ali arhivskega gradiva v polah do formata A3 se izvede v osnovnem slikovnem formatu, ki je lahko pretvorjen v JPEG, TIFF ali PDF. Glede na vaše zahteve se zajeto gradivo lahko shrani v barvnem ali črno-belem načinu. Oprema za skeniranje nam omogoča zanesljiv zajem vezanih dokumentov in knjig ne da bi jih bilo treba razstaviti, označiti in ponovno zvezati. Možno je skeniranje formatov od A6 do A3. Po potrebi in vaši želji lahko skeniramo tudi drugačne formate, vendar je potrebno tiskovine razstaviti. Obdelane in urejene dokumente vam lahko prenesemo na CD, DVD, prenosni USB nosilec ali na vaš FTP strežnik.

Ponujamo vam tudi storitev OCR (optično prepoznavanje znakov) za skenirane dokumente z uporabo programske opreme, ki omogoča pretvarjanje zajetega slikovnega gradiva v besedilno informacijo, ki omogoča iskanje po pretvorjenem besedilu.

Prednosti digitalizacije:

  • dostopnost podatkov v digitaliziranem gradivu ne glede na vsebino ali lokacijo iskatelja,
  • ponovljivost tiskanih izdelkov kljub delnim ali obsežnim vsebinskim spremembam,
  • ponoven pregled in popravilo napak pri obdelanem gradivu,
  • enostavna primerjava izvirnikov z novo urejenim gradivom,
  • enostavna distribucija digitaliziranega gradiva.

Želite ponudbo oz. več informacij?